Goede handhygiëne staat sinds het begin van de pandemie volop in de aandacht. Daarom heeft Dyson aan testlaboratorium Airmid Healthgroup de opdracht gegeven om de aerosolisatie van verschillende droogmethoden te onderzoeken. Deze nieuwe, onafhankelijke studie bevestigt dat de Dyson Airblade een veilige en hygiënische handdroger is voor elke sanitaire ruimte.

Het onderzoek vond plaats onder realistische omstandigheden: deelnemers droogden hun handen nadat ze deze hadden afgespoeld of gewassen. De focus lag daarbij op het effect van de droogmethoden op de concentratie van aerosolen en bacteriën in de lucht: een veelbesproken onderwerp sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Onderzoeksmethode

De helft van de deelnemers spoelde de handen met water (zonder zeep), de andere helft waste de handen twintig seconden (met zeep) volgens de richtlijnen van de World Health Organization (WHO). Daarna droogden de proefpersonen hun handen met een Dyson jethanddroger of met papier. De resultaten wijzen uit dat kleine druppeltjes zich vooral verspreiden door normale activiteiten in de toiletruimte, zoals rondlopen of het gebruik van een kraan. Het drogen met een Dyson Airblade handdroger maakt geen significant verschil.

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de toename van het aantal aerosolen en bacteriën na het drogen met papier of met een Dyson jethanddroger vergelijkbaar is. Hiermee wordt dus bewezen dat jethanddrogers net zo veilig en hygiënisch zijn als papieren doekjes.

Eerdere hygiënestudies

Direct na de introductie van de eerste Dyson Airblade in 2008 zijn er verschillende niet realistische onderzoeken gepubliceerd over jet handdrogers. Door de werking van handdrogers in extreme, niet-representatieve omstandigheden te onderzoeken, werd meermaals geprobeerd om jet handdrogers in diskrediet te brengen. In deze studies brachten onderzoekers abnormaal grote hoeveelheden microben aan op handen (ETS in 2008 [1] en VSR in 2012 [2]) of zelfs op kunststof handschoenen (Wilcox in 2014 [3] en Redway in 2015 [4]), waarna de handen zonder ze te wassen of zelfs maar af te spoelen in de jetdroger werden geplaatst. In werkelijkheid droogt niemand extreem vervuilde handen zonder ze tenminste te hebben afgespoeld.

Uit meerdere representatieve studies, met handen die niet kunstmatig besmet waren (SCA in 2013 [5]) of in echte toiletruimtes (Wilcox in 2018 [6]), bleek al dat er geen significant verschil in aerosolisatie tussen de droogmethoden is. Een Dyson Airblade handdroger bleek net zo hygiënisch als papier. Ook deze nieuwe studie (Airmid in 2020) bevestigt dat Dyson Airblade handdrogers een veilige en hygiënische oplossing voor toiletruimtes zijn en sluit daarmee aan bij deze eerdere representatieve onderzoeken over hygiënisch handdrogen.

De World Health Organization (WHO) en het Centers for Disease Control and Prevention concluderen ook dat handdrogers net zo hygiënisch zijn als papieren doekjes en schrijven beide droogmethoden voor als beste manier van handen drogen.


[1] Redway K, Fawdar S (2008). A comparative study of three different hand drying methods: paper towel, warm air dryer, jet air dryer
[2] Terpstra P, Beumer R, Duisterwinkel (2012). Hygiëne handendrogers: Verspreiding van micro-organismen in de omgevingslucht door handen drogen met twee typen handendrogers.
[3] Best E, Parnell P, Wilcox M (2014). Microbiological comparison of hand-drying methods: the potential for contamination of the environment, user, and bystander
[4] Kimmit P, Redway K (2015). Evaluation of the potential for virus dispersal during hand drying: a comparison of three methods
[5] Margas E, Maquire E, Berland C, Welander F, Holah (2013). Assessment of the environmental microbiological cross contamination following hand drying with paper hand towels or an air blade dryer
[6] Best E, Parnell P, Couturier J, Barbut F, Le Brozec A, Arnoldo L, Madia A, Brusaferro S, Wilcox M (2018). Environmental contamination by bacteria in hospital washrooms according to hand-drying method: a multi-centre study