Whitepaper Hygiene in focus - Aanrakingsvrije toegang in een clean gebouw

Hygiëne in Focus: Hoe aanrakingsvrije doorgang in een “clean” gebouw er in de toekomst uit kan zien

Uit onderzoek blijkt dat het hygiënebewustzijn in 2020 flink gestegen is. Zo willen twee op de drie mensen na het aanraken van deurgrepen, leuningen en andere contactpunten onmiddellijk de handen wassen. In 2019 was dat slechts een derde. Daarnaast geeft 83 procent van de respondenten aan dagelijks zo min mogelijk voorwerpen zoals deurgrepen, een geleiderail of drukknoppen aan te raken. Een jaar eerder was dat net iets meer dan de helft van de ondervraagden, 53 procent.

Mensen zijn gedisciplineerder geworden als het om hygiëne gaat. Zo laat een forsa-enquête, uitgevoerd op International Hand Hygiene Day, zien dat 93 procent van de mensen direct de handen wast bij thuiskomst. In 2019 lag dat percentage veel lager – op slechts 71 procent.

Ook buitenshuis speelt hygiëne een grote rol. Architecten, planners en gebouwbeheerders zijn meer dan ooit bezig met de aanpak van vragen als: “Hoe kan de angst op besmetting in gebouwen worden verkleind?” en “Hoe kan de infectiepreventie en -bestrijding worden verkleind?”

Het verminderen van het aantal handcontactpunten is daarbij een veelgehoord antwoord. Bijvoorbeeld met behulp van een aanrakingsvrije doorgang, waar touch-free deuren een essentieel onderdeel van uitmaken. Dormabaka geeft aan dat de optimale hygiënestrategie voor gebouwen bestaat uit een combinatie van vier componenten:

  • automatische deursystemen
  • aanrakingsvrije deuropeners
  • aanrakingsvrije toegangscontrole en
  • andere maatregelen en technologieën.

Aangezien elk gebouw aparte eisen heeft, moet er op individuele basis worden gekeken naar de

manier waarop deze componenten worden samengesteld. Een ziekenhuis heeft andere hygiënestandaarden dan een kantooromgeving. Voor een laboratorium waar microbiologische stoffen worden gebruikt, gelden strengere richtlijnen dan in de al streng gereguleerde voedselproductie. En in de horeca vinden nooit zulke grote stromen mensen plaats

als op een luchthaven. Een ervaren aanbieder van oplossingen kan u adviseren bij de keuze van passende (combinatie van) technologieën.

 

Hygiene strategie voor gebouwen

 

De volledige whitepaper is hier te downloaden:


Chirec Delta Brussels - handen drogen - Touchfree Toilet

Onderzoek van de papierindustrie toont aan dat jet handdrogers net zo hygiënisch zijn als papieren handdoekjes

Chirec Delta Brussels - handen drogen - Touchfree Toilet

De meest recente cijfers tonen aan dat producenten van papieren handdoekjes in de periode van 2012 tot 2020 meer dan 800 miljoen dollar aan inkomsten zijn misgelopen door de concurrentie van elektrische handdrogers. Sinds de introductie van elektrische jethanddrogers heeft de papierindustrie dan ook verschillende onderzoeken gedaan om aan te tonen dat jethanddrogers minder hygienish zouden kunnen zijn dan papieren handdoekjes.

Het European Tissue Symposium (ETS) is een Brusselse organisatie die de belangen van de papierenhandoekjesindustrie behartigt, met onder meer Kimberly-Clark en SCA in de rangen. Hun taak bestaat er onder meer uit om de inkomsten die verloren gaan te beperken, door in de aanval te gaan tegen jethanddrogers en misleidend nieuws te verspreiden. Zo heeft het ETS sinds 2008 onderzoek gefinancierd en gepubliceerd in een poging om jethanddrogers verdacht te maken bij het grote publiek.

In 2017 werd op de ETS-website een gedetailleerd plan gepubliceerd dat uit de doeken deed hoe – met de hulp van een publiciteitscampagne – elektrische handdrogers zouden worden aangevallen. Die campagne was echter gebaseerd op misleidend wetenschappelijk onderzoek. De studie die zich richtte op de verspreiding van antibioticaresistente microben werd in opdracht van de Universiteit van Leeds uitgevoerd in de toiletruimtes van drie ziekenhuizen in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat er geen eenduidige conclusie te trekken valt over het verschil in hygiëne tussen gebruik van papieren handdoekjes en jethanddrogers. Toch wordt via de media deboodschap verkondigd dat papier meer hygiënisch is en wordt misleidende informatie verspreid over de hygiëne van handdrogers.

Eerder, in 2015, betaalde het ETS een onderzoeker van de Universiteit van Westminster. Tijdens zijn experiment besmette de onderzoeker handschoenen kunstmatig met een abnormale hoeveelheid microben, ongeveer 100.000 keer meer dan normaal. Daarna werden de handen – zonder deze te wassen – in de droger geplaatst om de virussen te laten wegblazen. Op basis van dat onredelijke experiment concludeerde de onderzoeker dat papieren handdoekjes hygiënischer zijn. Vervolgens betaalde het ETS het Brusselse pr-bureau Duo Media meer dan € 100.000 om deze misleidende conclusies te verspreiden zonder de gebruikte (weinig realistische) methode te vermelden.

Dit volgde allemaal op een eerder onderzoek van de papierindustrie uit 2013, dat werd gedaan door SCA Hygiene Products (het moederbedrijf van Tork) en Campden BRI. Dit onderzoek concludeerde juist dat, onder normale omstandigheden, het gebruik van een jethanddroger geen significante impact heeft op de hoeveelheid bacteriën in de lucht van een toiletruimte ten opzichte van papieren handdoekjes.

Een gedetailleerde analyse van deze drie studies van de papierindustrie is hier te vinden:


Woman washing her hands at the sink.

Hygiënisch handen wassen én drogen cruciaal in strijd tegen coronavirus

Woman washing her hands at the sink.

Sinds het coronavirus begin januari opdook, zijn regeringen wereldwijd in een strijd van paraatheid. Ook in onze contreien loopt het aantal besmettingen op. Wetenschappelijk gefundeerde reacties hierop worden echter vaak overschaduwd door desinformatie. Welke informatie is correct en vooral: wat kunnen we zelf doen? Het meest eenvoudige advies blijkt het beste: was je handen vaker en op een correcte manier. Het effectief drogen van de handen, met een papieren doekje of een kwalitatieve handdroger, is daarbij een vaak vergeten maar niet te onderschatten stap.

Hoe wordt het coronavirus verspreid?

Onderzoek van onder meer het Chinese Center for Disease Control and Prevention (CCDC) toont aan dat het coronavirus (covid-19) zich verspreidt via ‘druppelverspreiding’ – met andere woorden: het virus gaat enkel over van mens op mens via de kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Volgens recente studies reist het mee op uitgehoeste druppeltjes groter dan 5 tot 10 micron (duizendste millimeter), die snel weer naar beneden vallen, en zo terechtkomen op de oppervlakten die ons omringen.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat weten dat men uitgaat van een afstand tot twee meter: verder dan dat ‘vliegt’ het virus niet. Er is bovendien geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich zo kan verspreiden. Dat betekent dus dat het coronavirus zich niet via lucht, luchtblazers of airconditioning systemen kan verspreiden. Ook de World Health Organization  (WHO) bevestigt dat enkel zij die druppeltjes inademen of via de handen in de mond binnenkrijgen, besmet kunnen raken.

Hoe kunnen we verspreiding van het coronavirus voorkomen?

Op dit moment is er nog geen vaccin voor het coronavirus beschikbaar. Voorkomen is in deze dus beter dan genezen. Medische professionals en overheden benadrukken terecht dat hygiëne hét sleutelwoord in de strijd tegen covid-19 is, en men verwijst specifiek naar het belang van een goede handhygiëne. De handen regelmatig en grondig wassen met water en zeep blijkt een van de meest efficiënte manieren te zijn om jezelf en anderen te beschermen. Doet men dit niet op de correcte manier, dan mist deze handeling zijn effect. Zelfs de werkzaamheid van desinfecterende handgel vermindert als je je handen niet eerst goed wast, aldus professor Marcel Zwietering (hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie aan Wageningen University & Research).

Wat echter onvoldoende vermeld wordt in de berichtgeving, is dat je handen op de juiste manier drogen minstens even belangrijk is. De handen drogen gaat evenwel gepaard met een hoop risico’s omtrent herbesmetting. Natte of vochtige handen zijn immers broedplaatsen voor bacteriën en verspreiden tot maar liefst duizendmaal meer bacteriën op de oppervlakken die ze aanraken. De twee meest vooraanstaande internationale gezondheidsorganisaties, de World Health Organization (WHO) en het Centers for Disease Control and Prevention (CDC), schrijven daarom voor de handen te drogen met een papieren doekje of een luchthanddroger.

Zijn elektrische jet handdrogers veilig in verband met het coronavirus?

Bij een toiletbezoek worden vaak meerdere vervuilde oppervlakten aangeraakt, zowel vóór als na het handen wassen: het openen van de toiletdeur, het open- en dichtdraaien van de kraan en het aanraken van de handdoekrol, papieren doekjes of knop van een handendroger. Al deze oppervlakten kunnen door aanraking besmet zijn met bacteriën.

Aangezien met name het coronavirus verspreid wordt door aanraking en de meeste jethanddrogers volledig handenvrij worden bediend, vermijd je onnodige – en dus risicovolle – aanrakingen. Bij gebruik van papieren handdoekjes loop je eerder het risico het coronavirus door aanraking door te geven. Ook een gewone handdoek of een doordraaisysteem zijn geen goede alternatieven, aangezien je ook op die manier bacteriën of virussen van andere gebruikers kunt meekrijgen.

Sommige jethanddrogers zijn uitgerust met een HEPA-filter en zorgen ervoor dat bijna alle bacteriën uit de lucht worden gefilterd alvorens ze je handen droogblazen. Tot 99,97% van de partikels worden zo uit de lucht verwijderd voor deze op je handen terechtkomt. Mede om die reden maakt men gebruik van dergelijke jethanddrogers in moderne ziekenhuizen. Zo zijn ook in de ontsmettingssluizen van de speciale ziekenhuizen die in China worden gebouwd voor de behandeling van coronapatiënten handdrogers met HEPA-filter geïnstalleerd, zoals in het Shenyang Infectious Disease Hospital.

HACCP International, een toonaangevende organisatie in de levensmiddelentechnologie, heeft een aantal elektrische handdrogers als hygiënisch gecertificeerd. Het HACCP-certificaat garandeert dat het toestel voldoet aan de hoogste vereisten omtrent het proces van handhygiëne. Omdat onder meer in ruimtes waar voedsel wordt geproduceerd besmetting een constante bedreiging vormt, zijn dergelijke handdrogers daarvoor uitermate geschikt.

Er bestaan evenwel rapporten die beweren dat handdrogers bacteriën en virussen rondblazen, maar die zijn ongegrond. De onderzoekers achter deze studies – die zijn gefinancierd door de papierindustrie – steunden niet op een methodologie die het gebruik in een realistische setting op betrouwbare wijze simuleert. Er is dan ook geen wetenschappelijke basis die de bewering ondersteunt dat jet handdrogers met HEPA-filter onhygiënisch zijn of bacteriën en virussen verspreiden.

Het staat buiten kijf: hygiëne staat in de strijd tegen het coronavirus op nummer één. Handen wassen en – niet vergeten – ze daarna grondig drogen, met een papieren doekje of een goede handdroger, is dé aanbeveling als het gaat om verdere besmetting te voorkomen.